ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

Jsme členem několika sdružení a komor v rámci své působnosti a profese.

Díky tomu se společnost aktivně podílí na výměně zkušeností a znalostí se zástupci průmyslu a profesionály. Ve spolupráci s těmito organizacemi prosazujme zájmy naší společnosti převážně z pohledu životního prostředí a udržitelného rozvoje podnikání.

Klub Transparency International

Klub Transparency International byl založen v roce 2011 jako platforma pro podporovatele, kteří věří, že bojovat s korupcí má smysl. Přesně tato slova korespondují i s postojem společnosti MALFINI. Členství v prestižní mezinárodní instituci je logickým krokem v rámci společenské odpovědnosti firmy. V současné době má Klub TI přes dvě desítky firemních členů. Díky podporovatelům dokáže zachránit miliardy korun z veřejných rozpočtů.

více info

PSI (Promotional Product Service Institute)

PSI je nejvýznamnější mezinárodní sdružení podnikatelů působících v oboru reklamních předmětů. Má sídlo v německém Düsseldorfu, kde se každoročně koná PSI veletrh. Členy je více jak 7 000 kvalifikovaných podnikatelských subjektů z celé Evropy. 

více info

POPAI (Point of Purchase Advertising International)

POPAI je světová asociace profesionálů, která představuje celosvětově téměř 2 000 členů a týká se oboru reklamy v místě prodeje: zadavatelů reklamy, maloobchodníků, výrobců a designerů POP materiálů, reklamních agentur a dalších.

Slouží jako jedinečný zdroj informací a novinek o P.O.P. oboru, realizuje výzkumy trhu zaměřené na efektivitu POP a nabízí odborné a vzdělávací akce.

V lednu 2009 se členem středoevropské pobočky POPAI CENTRAL EUROPE stala také naše společnost MALFINI, a.s.

Zobrazit certifikát více info

Asociace společenské odpovědnosti (ASO)

Je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

ASO patří mezi průkopníky Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku. Od roku 2017 udílí prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů OSN v Česku, které se staly vzorem pro další země.  

více info

Česká manažerská asociace (ČMA)

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBSD)

Česká manažerská asociace je jediné sdružení v České republice, které se výlučně zaměřuje na manažery bez ohledu na profesi. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je propojování manažerů a rozvoj jejich odborných schopností, znalostí a dovedností.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBSD) vznikla v roce 2012 pod záštitou ČMA jako pobočka WBCSD. V ní se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí.

více info

TEXTIL EXCHANGE

Celosvětová nezisková organizace, která určuje směr pozitivních opatření v oblasti změny klimatu v módním a textilním průmyslu. Vede a podporuje rostoucí komunitu značek, maloobchodníků, výrobců, farmářů a dalších, kteří se zavázali k opatřením v oblasti klimatu směrem k účelnější výrobě, a to hned od počátku dodavatelského řetězce.

VÍCE INFO

INCIEN

Institut cirkulární ekonomiky je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje cirkulární ekonomiku.  

Materiály jako dřevo, stavební hmoty či plasty vnímá jako bohatství, s nímž je nutné dobře hospodařit. To platí jak pro průmysl, tak pro města, regiony či jednotlivce. Koncept cirkulární ekonomiky, jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodloužení životnosti výrobků, nabízí podle INCIENu jedinou udržitelnou cestu pro českou ekonomiku. 

více info

Byznys pro společnost – Charta diverzity

BPS je národním koordinátorem evropské Charty diverzity pro ČR. Cílem projektu Evropské komice je podpora a zavádění diverzity, flexibility a inkluze na pracovní trh v zemích EU jako klíčových hodnot.

VÍCE INFO