RADEK VESELÝ

Председател на Управителния съвет

LINKEDIN

JAN CHOVANEC

Главен изпълнителен директор на MALFINI a.s.

LINKEDIN

MICHAL SELTENREICH

Технически директор във фирмата MALFINI, a.s.

LINKEDIN

MARTINA WEBEROVÁ

Маркетинг директор в компанията MALFINI, a.s.

LINKEDIN

JIŘÍ DVOŘÁK

CIO в компанията

LINKEDIN

RAFAŁ ZIĘBA

Директор продажби в компанията MALFINI, a.s.

LINKEDIN

MARTIN ŠUMA

Финансов директор в компанията MALFINI, a.s.

LINKEDIN

JANA KUČEROVÁ

HR директор в компанията MALFINI, a.s.

LINKEDIN