RADEK VESELÝ

Predsjednik Uprave

LINKEDIN

JAN CHOVANEC

Izvršni direktor MALFINI, a.s.

LINKEDIN

MICHAL SELTENREICH

Tehnički direktor u MALFINI, a.s.

LINKEDIN

MARTINA WEBEROVÁ

Direktor marketinga u MALFINI, a.s.

LINKEDIN

JIŘÍ DVOŘÁK

CIO u MALFINI, a.s.

LINKEDIN

RAFAŁ ZIĘBA

Direktor prodaje u MALFINI, a.s.

LINKEDIN

MARTIN ŠUMA

Financijski direktor u MALFINI, a.s.

LINKEDIN

JANA KUČEROVÁ

Direktor osoblja u MALFINI, a.s.

LINKEDIN